Wójt Gminy Szaflary zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 18 grudnia (niedziela) 2016 roku o godzinie 17:30 w sali budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem
Celem zebrania wiejskiego będzie

WYBÓR SOŁTYSA SOŁECTWA SKRZYPNE

W przypadku, gdy w pierwszym terminie w Zebraniu nie będzie uczestniczyć co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców, Zebranie odbędzie się w drugim terminie  w tym samym dniu o godz. 18.00

Zapraszamy wszystkich mieszkańców!