Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w odpowiednim terminie składać je w urzędzie gminy.

Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Szaflary pokój nr 7 lub na stronie internetowej szaflary.pl w zakładce Podatki i opłaty.

Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 r. dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa

Sprawę prowadzi Anna Mrowca
Pokój nr 7
tel.: 18-26-123-21